از 3π/2 گذشتم

درخواست حذف این مطلب
چیزی که نوشته بودم رو پاک و در عوض صفحه ی ویکی پدیا رو گشودم؛ و ایمان آوردم!


نوشته بودم وقتی توی بازه ی π/2 تا 3π/2 هستم، بیش تر از همیشه نمادگرایی و معناسازی می کنم. درست مثل ب که پیدا کتاب "ملت عشق" برام یه نشونه شد. یا خو که در مورد "ف" دیدم؛ زنگ دری رو زد و فرار کرد، و تعبیرش به صورت بی جواب موندن پاسخم به پیامش. و حالا چیزی که منو برانگیخت تا این سطرهای پاک شده رو دوباره تایپ کنم این بود. "نام سینوس از واژه ی سانسکریت جیوا گرفته شده است." و خب در نظر بگیریم که وقتی کوچیک تر بودم، عَموم به من می گفت جیوا... [#واژه بافی #خاطره نوشت]
coincidence?